Najnowsze regulacje związane z obowiązkiem ważenia kontenerów przed załadunkiem na statek

Najnowsze regulacje związane z ważeniem kontenerów przed załadunkiem na statek

Problem dokładnej wagi kontenerów na pokładzie statku ma ogromne znaczenia dla bezpieczeństwa w trakcie transportu. Niestety póki co było to traktowane przez różne firmy dość luźno. Wprawdzie na dokumentach waga musiała być podawana, ale niejednokrotnie zupełnie nie pokrywała się ona ze stanem faktycznym. A że w oparciu o zadeklarowaną wagę wykonywany jest rozkład kontenerów na statku, to wszelkie rozbieżności mogą wpływać w znacznym stopniu na bezpieczeństwo statku. Przydarzały nawet przypadki utonięć z tego właśnie powodu, statki miały różne problemy z odpowiednią sterownością, więc wreszcie postanowiono kompleksowo ten problem rozwiązać. Od pierwszego lipca roku 2016 obowiązywać zaczynają regulacje prawne wymuszające dokładne kontrolowanie wagi wszystkich kontenerów transportowanych na statku. Takie zmiany planowane były od wielu lat, jednak terz dopiero w końcu się udało osiągnąć całkowite porozumienie w tej sprawie. Przede wszystkim podstawową barierą była kwestia kosztów, faktycznie przyszłe regulacje będą w sporym stopniu mieć wpływ na procedury wiążące się z przygotowaniem ładunku do załadunku na statek.Nowe regulacje związane z obowiązkiem ważenia kontenerów przed załadowaniem na pokład statku

Nowe regulacje w tym zakresie wymagają, aby przed załadunkiem kontenera na pokład statku jego waga została zweryfikowana i przekazana przewoźnikowi i terminalowi. Jednocześnie ma obowiązywać odmowa załadowania kontenera, którego waga nie została potwierdzona. Jeżeli chodzi o procedurę ważenia, to przewidywane są dwie oficjalne metody. Pierwsza z nich to całościowe ważenie kontenera przy pomocy wag z odpowiednimi certyfikatami. Metoda ta będzie jednak miała dwie zasadnicze wady, czyli potrzebuje zakupu kosztownych urządzeń do ważenia, a oprócz tego może być problem ze zdarzającymi się korektami. Druga metoda polega na tym, że waży się na bieżąco poszczególne wkładane do środka ładunki, a później później do wszystkiego się dodaje ciężar pustego kontenera. Ta właśnie metoda z kolei wymaga trochę więcej pracy podczas samego ważenia, jednak jej dużym plusem jest to, że od razu będzie się znało wagę ładunku. Przepisy regulują też odpowiedzialność za zaniedbania w tej kwestii, łącznie z możliwością nałożenia sankcji karnych.

Sorry, comments are closed for this item.