Posts Tagged ‘porty morskie’

Rywalizacja pomiędzy gdańskim i kłajpedzkim portem

Na rynku obsługi kontenerowej konkurencja jest bardzo duża, kolejne porty chcą jak najwięcej urwać z tego gigantycznego, wartego miliardy tortu. Dotyczyć to również będzie naszego Bałtyku, gdzie całkiem mocną pozycję wypracował gdański port, lecz mocno go gonią inne. I tak na przykład Kłajpeda na Litwie bardzo chce rywalizować o pozycję głównego bałtyckiego hubu. Projektowane są tam liczne inwestycje w wyposażenie, sygnowano również porozumienie z jednym z chińskich portów. Przedstawicie portu w Gdańsku na razie spokojnie komentują te rewelacje, jak na razie port w Gdańsku ma dużą przewagę jeśli chodzi o techniczne możliwości przyjmowania największych jednostek. Dzięki kanałowi podejściowemu o głębokości 17 metrów i bardzo nowoczesnemu wyposażeniu Gdańsk obsługuje w zasadzie wszystkie kontenerowce, litewski port na razie takich możliwości nie posiada. Całkiem niedawno port w Kłajpedzie ustanowił swój rekord, obsługując kontenerowiec mający ładowność blisko dziesięciu tysięcy kontenerów, przez co wstąpił do grona hubów na Bałtyku. Jednak w chwili obecnej nie może konkurować z Gdańskiem jeśli chodzi o wielkość przyjmowanych statków, choć konieczne inwestycje są już zaplanowane.

Rosnąca rywalizacja pomiędzy gdańskim i kłajpedzkim portem

W chwili obecnej port na Litwie króluje jednak jeśli mówimy o tonażu przeładunków. W pierwszej połowie obecnego roku odprawiono w niej prawie dwadzieścia milionów ton towarów, natomiast Gdańsk może się poszczycić jedynie 17,2 mln ton. Przewaga jest tu przede wszystkim w ładunkach masowych, których port w Kłajpedzie przeładował prawie dwa razy więcej. Jednak to właśnie DCT zanotował większą dynamikę wzrostu, jeżeli będzie się ona utrzymywała na analogicznym poziomie, to wkrótce gdański port powinien przegonić Kłajpedę w liczbie przeładunków. Szczególnie że w każdym z tych portów od dłuższego czasu intensywnie poszukiwani są nowi partnerzy. Kłajpeda podpisała współpracę z jednym z większych portów w Chinach, za to DCT w samym tylko lipcu przyciągnął paru poważnych armatorów, w tym również grupę G6. W Gdańsku również myśli się poważnie o rynku azjatyckim, ale cały czas są prowadzone konsultacje także z firmami ze Stanów Zjednoczonych, nawiązanie współpracy o takim charakterze byłoby bardzo korzystne dla tego portu.