Posts Tagged ‘statki kontenerowe’

Kolejne wzrosty pojemności floty kontenerowców

Kolejny wzrost ładowności floty statków kontenerowych.Mimo panującego aktualnie kryzysu na rynku transportu kontenerowego ilość jednostek systematycznie się rozszerza. Duże firmy transportowe silnie rywalizują o pierwsze miejsce, a objawia się to w pierwszej kolejności wodowaniem coraz nowocześniejszych statków. W ciągu obecnego roku zwodowane zostały kontenerowce mające całkowitą ładowność ponad półtora miliona kontenerów, co daje ponad dziesięć procent więcej niż w roku poprzednim. W kolejnym roku podaż jednostek kontenerowych ma wynieść około dziesięciu procent, jak więc widać dynamika wzrostu utrzymuje się cały czas na wysokim poziomie. Sytuacja taka ma spore znaczenie na sytuację na rynku transportowym, będąc jednym z głównych powodów znaczących obniżek cen. Dla większości armatorów nie są to pomyślne wieści, bo stawiają pod znakiem zapytania rentowność większości połączeń. Kolejnym problemem jest konieczność postoju w portach coraz większej liczby jednostek w portach, ponieważ zwyczajnie nie znajduje się dla nich wystarczającej ilości zleceń. Sytuacja taka w znacznym stopniu bierze się z tego, że takie inwestycje planowano i rozpoczynano kilka lat temu, i aktualnie nastąpiło duże spiętrzenie nowych jednostek.

Istotne jest to, że pomimo wzrostu ogólnej pojemności kontenerowców znacznie się zmniejszyła ich ilość. Wynika to z faktu, że z każdym rokiem wzrastają możliwości transportowe, a co się w tym wiąże powiększa się wydajność jednostek, które są oddawane. O ile rok temu przeciętna wielkość kontenerowca kształtowała się na poziomie siedem i pół tysiąca, to w bieżącym roku to już więcej niż osiem. Podstawowym powodem takiej sytuacji jest coraz bardziej widoczne ograniczenie statków o ładowności 8 tysięcy, jakich ilość stała się najmniejsza od dwóch dekad. Na znacznie niższym poziomie są również demontaże statków, także tutaj ich ilość jest dość mała jeżeli porównać to z ubiegłym okresem. Szczególnie niski poziom złomowania występuje w rodzinie statków typu panamax, czyli jednostek o ładowności do trzech tysięcy kontenerów, szacuje się, że całkowita ich wielkość będzie wynosić około 170 tysięcy TEU. W rezultacie takich działań całkowita flota tego typu kontenerowców zwiększy się o około dwa procenty, podobnie jest z innymi klasami. Aktualnie w budowie jest kolejna grupa statków, więc w roku następnym również spodziewać się należy następnych wzrostów.