Posts Tagged ‘transport multimodalny’

Przetarg na atrakcyjne działki portu w Gdańsku

Działki położone w pobliżu portu w Gdańsku są ogromnie atrakcyjnymi terenami dla inwestorów. Wprawdzie na dzień dzisiejszy te, które są jeszcze dostępne nie stykają się bezpośrednio z morzem, ale dzięki doskonałemu połączeniu kolejowemu i drogowemu cieszą się ogromną popularnością. Dodatkowych ich atutem będzie niewielka odległość od Pomorskiego Centrum Logistycznego, jakie docelowo powinno być najbardziej pojemnym magazynem w naszym kraju. Przetarg, który niebawem ma zostać ogłoszony dotyczył będzie siedmiu działek, mających całkowitą powierzchnię 45 hektarów. Najmniejsza z nich ma mieć niecałe dwa hektary, a największa blisko dwanaście, dodatkowo położone są one obok siebie, więc świetnie będą się nadawać zarówno na małe projekty, jak i jakąś dużą inwestycję. Na terenie portu w Gdańsku będą to ostatnie wolne tereny przeznaczone pod inwestycje, tak więc jest naprawdę dużo zainteresowania przedsiębiorców chętnych na podjęcie działalności właśnie tam. A tego typu działalność w pierwszej kolejności może obejmować terminale logistyczne lub intermodalne, ale też inne usługi związane z transportem i magazynowaniem.

Ogromnym plusem działek wystawionych na przetarg jest ich bardzo dobre położenie. Umiejscowione są one całkiem niedaleko węzła kolejowego, obsługującego cały ruch z portu, więc nie będzie żadnych problemów z podłączeniem do nich bocznicy. Blisko jest także do głównych dróg krajowych oraz autostrady A1, co oczywiście też jest pożądane ze względu na planowany profil działalności firm inwestycyjnych. Wspomnieć również trzeba o tym, że zlokalizowane są one na obszarach objętych planami rozbudowy głębokowodnej części nabrzeża, na kolejne kilka lat planowany jest intensywny rozwój infrastruktury portowej, a wraz z nią drogowej i kolejowej sieci. Ma to na celu nie tylko rozbudowanie możliwości rozładunkowych w porcie, lecz oprócz tego usprawnienie warunków komunikacyjnych w tym regionie. Dzięki temu wszystkiemu działki są naprawdę interesujące dla wszystkich firm, które chciałyby rozpocząć działalność związaną z logistyką czy usługami w najszybciej rozwijającym się porcie na terenie naszego kraju.

zródło : gospodarkamorska.pl

Rozpisanie przetargu na atrakcyjne działki w rejonie portu Gdańskiego

Z kilku pobudek ożywienia przewozów intermodalnych w Polsce, na czoło nie wysuwa się ani wyższa skuteczność nad przewozami drogowymi , ani lepsze korzyści dla klientów, bo nie w każdych warunkach się to uzyskuje. Istnieje presja na „bycie zielonym”, jaką same promują i jakiej ulegają światowe koncerny, zlecające transporty artykułów transportem uznawanym za w wyższym stopniu ekologiczny .

Transport intermodalny – co nakręca ten giełdę?

Ze względu na niedobrą infrastrukturę kolejową, niedorozwój większości kontenerowych terminali lądowych, także dominację na rynku przewozowym spółek z gromady PKP, wykorzystujących z nieuzasadnionych rynkowo przywilejów u znajdującego się w tej grupie zarządcy infrastruktury, rynek transportów intermodalnych w Polsce nie jest poruszany realnymi popytami rynku, w tym poszukiwaniem rozwiązań w wyższym stopniu efektywnych.transport multimodalny

W wyjątkowo uciążliwej sytuacji są spedytorzy,zdarzało się nam postradać kontrahenta z tego powodu, że przewoźnik kolejowy nie był w stanie dowieźć w określonych dniach towarów do odbiorcy końcowego lub jego usługa była marnej jakości.

Przykładem owego zeszłego jest brak sprawnego ustroju monitorowania kontenerów. W rezultacie zdarzają się sytuacje, w których kontrahent przewoźnika kolejowego w Polsce nie zawsze zna, czy ładunek trafił do zestawu pociągu z kontenerami i gdzie on chwilowo się znajduje. Z kolei spedytor korzystający w Polsce z transportów intermodalnych nie może udzielić klientowi zabezpieczenia, że towar przybędzie na czas. Spora rzesza spedytorów hamuje zatem stosowanie z omawianej usługi w wypadku ładunków ciężkich oraz w dowozach z hubów w Beneluksie, skąd to przewóz drogowy kontenerów jest wyraźnie droższy.

Duzi kontrahenci, zlecający wielkie potoki towarów do przewozu, i potężni operatorzy logistyczni, proponujący kompleksową realizację łańcucha dostaw, gdzie przedłużeniem dla usługi transportu morskiego jest przewóz kontenera z portu transportem intermodalnym , mający możność wykorzystania „proimportowych” kontenerów w eksporcie z Polski, umie skorzystać ofertę intermodalną w sprawny rodzaj robiąc ją bardziej zasadną kosztowo od drogowej.

Sektor frachtów intermodalnym w kraju zdecydowanie się poprawił w ciągu poprzedniej dekady, dodatkowo pod względem jakości usługodawców. Do tej pory jednak stoi przed wspomnianymi barierami. Mogą one hamować rozwój transportów multimodalnych, szczególnie z powodu okazujących się kolejnych wąskich gardzieli na infrastrukturze kolejowej, wraz z rosnącymi ilościami kontenerów generowanymi przez zachodnioeuropejskie huby oraz dynamicznie rozwijające się porty Pomorza.

Spośród kilku pobudek rozrostu przewozów multimodalnych w Kraju, na pierwsze szeregi nie wystawia się ani wyższa efektywności nad przewozami drogowymi ani lepsze profity dla klientów, bo nie w każdych warunkach się to osiąga. Jest ciśnienie na „bycie zielonym”, jaką same polecają i jakiej ulegają światowe koncerny, zlecające transporty ładunków przewozem wskazywanym za bardziej ekologiczny .

Transport intermodalny – co podkręca ten rynek?

Mając na uwadze kiepską infrastrukturę kolejową, niedorozwój większości kontenerowych terminali lądowych, również dominację na rynku frachtowym spółek z grupy PKP, wykorzystujących z nieuzasadnionych rynkowo uprawnień u znajdującego się w tej grupie zarządcy infrastruktury, giełda transportów intermodalnych w Polsce nie jest napędzany rzeczywistymi wymogami rynku, w tym poszukiwaniem rozwiązań bardziej wydajnych.

W wyjątkowo trudnej sytuacji są spedytorzy,zdarzało się nam stracić kontrahenta z tego powodu, że przewoźnik kolejowy nie był w stanie dowieźć w ustalonych dniach artykułów do importera końcowego lub jego usługa była kiepskiej jakości.transport multimodalny

Przykładem tego zeszłego jest brak sprawnego ustroju monitorowania kontenerów. W efekcie zdarzają się sytuacje, w których kontrahent przewoźnika kolejowego w Kraju nie zawsze wie, czy ładunek przybył do zestawu pociągu z kontenerami i gdzie on chwilowo się znajduje. Z kolei spedytor używający w Polsce z przewozów intermodalnych nie może dać klientowi gwarancji, że asortyment dojdzie na czas. Znaczna rzesza spedytorów hamuje zatem stosowanie z omawianej usługi w przypadku ładunków trudnych oraz w dowozach z hubów krajów Beneluksu, skąd to przewóz drogowy kontenerów jest zdecydowanie droższy.

Duzi klienci, zlecający duże potoki ładunków do przewozu, i potężni operatorzy logistyczni, proponujący kompleksową obsługę łańcucha dostaw, gdzie przedłużeniem dla usługi frachtu morskiego jest dowóz kontenera z portu przewozem intermodalnym , dysponujący możność wykorzystania „proimportowych” kontenerów w eksporcie z Kraju, umie wykorzystać ofertę intermodalną w efektywny sposób czyniąc ją bardziej korzystną finansową od drogowej.

Rynek frachtów intermodalnym w kraju wyraźnie się poprawił w ciągu poprzedniej dekady, dodatkowo pod względem jakości usługodawców. W dalszym ciągu jednak stoi przed wspomnianymi barierami. Mogą one hamować rozwój przewozów intermodalnych, szczególnie z powodu przejawiających się kolejnych wąskich gardzieli na infrastrukturze kolejowej, wraz z rosnącymi potokami kontenerów wytwarzanymi przez zachodnioeuropejskie huby oraz prężnie rozwijające się terminale Pomorza.

transport multimodalny