Posts Tagged ‘trasy dalekomorskie’

Terminale kontenerowe rozpoczęły ważyć kontenery morskie

Przewozowa branża od dawna miała ogromny problem nieodpowiednio deklarowanej wagi przyjmowanych kontenerów. Na nieszczęście spora ilość spedytorów nie przywiązywała do tego wagi, a ma to naprawdę duże znaczenie w kwestii bezpieczeństwa rejsów. Nieduże nawet różnice w deklarowanej wadze mogą się przy kilkunastu tysiącach kontenerów kumulować, sprawiając bardzo poważne problemy z utrzymaniem stabilności, a czasami nawet zatonięcia. Dlatego też od wielu lat prowadzone były prace nad uporządkowaniem tych kwestii, jednak ze względu na ogromne koszty nie można ich było z sukcesem zakończyć. Dopiero niedawno udało się wypracować porozumienie, w oparciu o które wszystkie kontenery znajdujące się na statku muszą zostać precyzyjnie zważone. Te regulacje prawne obowiązują od drugiego półrocza 2016 roku, a ich nieprzestrzeganie będzie się wiązać z dużymi konsekwencjami. Przymus sprawdzenia dokładnej wagi kontenera spoczywa na jego nadawcy, dlatego też musi on przypilnować tego, aby całość się odbyła zgodnie z obowiązującymi procedurami. Jednocześnie przewoźnicy i terminale mają pełne prawo do odmówienia załadunku kontenera, jakiego waga nie została zweryfikowana. Terminale kontenerowe zaczęły ważyć kontenery morskie

Przepisy obecnie zezwalają na przeprowadzenie ważenia kontenerów za pomocą dwóch odmiennych metod. Pierwsza z nich to ważenie kompletnego spakowanego i zaplombowanego kontenera, a druga to pomiar wszystkich poszczególnych towarów wraz z opakowaniem i posumowanie na zakończenie wszystkiego. Pierwsza technika jest dużo szybsza i wygodniejsza do użytku, jednak będzie wymagać posiadania odpowiednich, certyfikowanych wag. W chwili obecnej raptem część portów na naszym wybrzeżu posiada taką możliwość, lecz w dalszym ciągu nie będzie w nich szans na obsługę wszystkich jednostek. Z tego też powodu w dalszym ciągu zdecydowana większość sprawdzania wag odbywać się będzie musiała u nadawców, w firmach które się zajmują pakowaniem. W nadchodzącym czasie są oczywiście w planach takie inwestycje, ale kwestia nie dotyczy tylko zakupu następnej wagi, ale też wprowadzenia zmian związanych z organizacją pracy na terenie portu. Na przykład port w Szczecinie posiada już szereg procedur związanych z obsługą kontenerów, a dodatkowo może zaoferować możliwość ważenia ich przed załadunkiem.

Najnowsze regulacje związane z ważeniem kontenerów przed załadunkiem na statek

Problem dokładnej wagi kontenerów na pokładzie statku ma ogromne znaczenia dla bezpieczeństwa w trakcie transportu. Niestety póki co było to traktowane przez różne firmy dość luźno. Wprawdzie na dokumentach waga musiała być podawana, ale niejednokrotnie zupełnie nie pokrywała się ona ze stanem faktycznym. A że w oparciu o zadeklarowaną wagę wykonywany jest rozkład kontenerów na statku, to wszelkie rozbieżności mogą wpływać w znacznym stopniu na bezpieczeństwo statku. Przydarzały nawet przypadki utonięć z tego właśnie powodu, statki miały różne problemy z odpowiednią sterownością, więc wreszcie postanowiono kompleksowo ten problem rozwiązać. Od pierwszego lipca roku 2016 obowiązywać zaczynają regulacje prawne wymuszające dokładne kontrolowanie wagi wszystkich kontenerów transportowanych na statku. Takie zmiany planowane były od wielu lat, jednak terz dopiero w końcu się udało osiągnąć całkowite porozumienie w tej sprawie. Przede wszystkim podstawową barierą była kwestia kosztów, faktycznie przyszłe regulacje będą w sporym stopniu mieć wpływ na procedury wiążące się z przygotowaniem ładunku do załadunku na statek.Nowe regulacje związane z obowiązkiem ważenia kontenerów przed załadowaniem na pokład statku

Nowe regulacje w tym zakresie wymagają, aby przed załadunkiem kontenera na pokład statku jego waga została zweryfikowana i przekazana przewoźnikowi i terminalowi. Jednocześnie ma obowiązywać odmowa załadowania kontenera, którego waga nie została potwierdzona. Jeżeli chodzi o procedurę ważenia, to przewidywane są dwie oficjalne metody. Pierwsza z nich to całościowe ważenie kontenera przy pomocy wag z odpowiednimi certyfikatami. Metoda ta będzie jednak miała dwie zasadnicze wady, czyli potrzebuje zakupu kosztownych urządzeń do ważenia, a oprócz tego może być problem ze zdarzającymi się korektami. Druga metoda polega na tym, że waży się na bieżąco poszczególne wkładane do środka ładunki, a później później do wszystkiego się dodaje ciężar pustego kontenera. Ta właśnie metoda z kolei wymaga trochę więcej pracy podczas samego ważenia, jednak jej dużym plusem jest to, że od razu będzie się znało wagę ładunku. Przepisy regulują też odpowiedzialność za zaniedbania w tej kwestii, łącznie z możliwością nałożenia sankcji karnych.